Plemena ovcí chovaných v ČR

Stále se měnící technologie chovu ovcí postupně vedou i ke změnám skladby chovaných plemen na našem území. Dříve tradiční plemena určená na vlnu jsou postupně nahrazována ovcemi s kombinovanou mléčnou a masnou užitkovostí. V dnešní době se na našem území můžeme setkat s chovem více než 25 různých plemen. V článku najdete tři plemena nejvíce rozšířená a dvě téměř výhradně česká.

Merino

Ovce merino byly dříve nejrozšířenějším plemenem. Hodí se na hlavně na vlnu. Jsou středního až většího vzrůstu a po celém těle mají vlny vysoké kvality. V rámci ročního střihu se dá u beranů získat až 12 kg a u ovcí 6 kg rouna. Jedná se o plemeno vhodné ke křížení a pro chov v nížinách pro oplůtkovou, ale i jinou pastvu.

Suffolk

Větší plemeno původem z Anglie je hlavně masné. Na první pohled je poznáte díky tmavé hlavě a končetinám v kontrastu s béžovým tělem. Má typickou krátkou a jemnou vlnu. Vyniká svou větší tělesnou stavbou a dobrým nasvalením. Díky své odolnosti se hodí pro celoroční pastevní chov. Ovce jsou vhodné pro křížení s dalšími plemeny a jsou rozšířeny po celém světě.

Východofríská ovce

Plemeno většího vzrůstu má kombinovanou užitkovost na vlnu, mléko a maso. Vyniká hlavně plodností a produkcí mléka, kdy jeho tučnost dosahuje až 7 %. Existuje bílé a černá varianta, přičemž častěji se chovají bílá stáda. Vhodný je chov v menších stádech a vyhovují jim všechny pastevní způsoby. V zásadě jim nevadí ani život ve vlhčích přírodních podmínkách. Plemeno je velmi rozšířené a využívá se například pro zušlechtění valašských a šumavských ovcí.

Valašská ovce

Valašské ovce patří mezi naše původní salašnická plemena a je výsledkem křížení s původními slovenskými plemeny. Jsou menšího až středního vzrůstu a typickým znakem jsou kratší končetiny. Mají kombinovanou užitkovost, kdy se hodí na vlnu, mléko i maso. Jsou vhodné i do tvrdších podmínek na horách a v podhůří. V současné době se pracuje na rozšíření populace a regeneraci plemene pomocí čistokrevné plemenitby.

Šumavská ovce

Jedná se o plemeno podhorských a horských oblastí chované na Šumavě. Vyniká svou kombinovanou užitkovostí pro vlnu, mléku a maso. Jsou středního vzrůstu a mají pevnou stavbu těla. Právě díky své odolnosti našly své uplatnění v méně příznivých oblastech hor a podhůří.

Zásady welfare chovu ovcí

Ekologicky šetrný chov ovcí je založený na vytvoření odpovídajících životních podmínek bez přílišného omezování zvířete. Základní princip spočívá v pastevním chovu s menší intenzitou vypásání, aby se travní porost vždy dostatečně obnovil a nabízel ovcím pestrou skladbu druhů trávy. Cílem je dosáhnout co možná nejlepších podmínek pro zvířata s minimálním působením stresu a dostatečným pobytem na čerstvém vzduchu. Pro regeneraci pastvin by se měla využívat pouze organická hnojiva. Vnitřní prostory musí být dostatečně prostorné, světlé a vzdušné.

Merino ovce
Merino ovce
Východofríská ovce
Východofríská ovce
Valašská ovce
Valašská ovce
Šumavská ovce
Šumavská ovce

Zaujal Vás článek? Sdílejte ho!